Deus ex machina.

När jag, under skoltiden i Piteå, för en massa år sedan såg filmen "War of the Worlds" för första gången slutade det med att jag lämnade biosalongen tämligen otillfredsställd. Jag blev väldigt irriterad av att ha följt en lång kamp som sedan helt snöpligt avgjordes av slumpen. (Ja, jag är mycket väl medveten om att "The War of the Worlds" i första hand är en novell men det förändrar inget, jag hyser precis samma avoga känslor mot bokens/filmens slut.). Ju mer jag tänkte på det desto mer upprörd blev jag, speciellt eftersom ingen av de övriga i mitt sällskap tycktes dela samma känslor. Det blev som bränsle på en eld som brunnit sedan dess. Varje gång filmen kommit på tal eller visats på tv har jag hamnat i samma uppeldade argumentation utan att någonsin få medhåll.
 
 
Nio år senare befinner jag mig återigen i skolbänken, pluggandes en manuskurs över sommaren. Och där, i litteraturen, erbjuds för första gången den befrielse och det avslut jag sökt.
 
Det finns en term som heter deus ex machina. Som boken beskriver (Lindqvist 2009, 30-31) är det en term som uppstod hos de gamla grekerna (var annars) eftersom de ibland trasslade till sina intriger något så fruktansvärt att det inte gick att få ett logiskt slut på berättelsen. Ett knep var då att låta någon gud stiga ner från himlen och ordna upp allt med sina magiska krafter. Denna nödlösning kom att kallas deus ex machina eftersom man rent praktiskt firade ner den ingripande guden med ett "maskineri" av linor. Nuförtiden betecknar begreppet saker som sker av en slump. (Som till exempel om en person under en hel film försöker fly från stora utomjordingar som i sista sekund självdör av ett litet virus, reds. anm). Vidare skriver Lindqvist att det vid problem i intrigen kan vara frestande att kasta in slumpmässiga händelser. Men det betraktas som fusk.
 
FUSK. Där har ni det gott folk.
 
Det är alltid trevligt när man hos andra, smartare, människor hittar exakt de ord man själv inte kan finna i en hetsig diskussion. Det är i ännu större grad tillfredsställande när samma, smarta, person säger exakt det man själv sagt.
 
FUSK.
deus ex machina - film - fusk - war of the worlds
1