Slösa allt.

 

Alla mina utsikter är tinnar och torn och jag tar stora hungriga tuggor Disneyslott och sparar bara källarhålen så att jag kan dansa där om nätterna. Allt som egentligen inte är något, bara fickor i verkligheten. Antimateria. Slösa allt med en gång, spara ingenting. Ta inga fångar. Fastna inte i källaren. Glöm inte att börja om. Glöm inte att äta dina dagliga drakvaktade dragbryggor. 

1